Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

İdari Birimler

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Acıbadem Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, üniversitenin bilgi sistemleri hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur.


    0216 500 44 82
bsyardimmasasi@acibadem.edu.tr​​​​​​
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

Acıbadem Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, üniversitenin hedefleri ve kurumsal stratejik planları doğrultusunda, ilgili pozisyonun gerektirdiği niteliklere sahip akademik ve idari insan gücü alımını gerçekleştirmek ve insan gücünün, üniversite bünyesinde çalışan memnuniyeti yüksek bir şekilde görev yapmasına imkân sağlamak amacı ile her türlü İnsan Kaynakları uygulamasını yürütmektedir.


   0216 500 44 44
insankaynaklari@acibadem.edu.tr​​​​​​
İşletme Koordinatörlüğü

İşletme Koordinatörlüğü, üniversitemizin idari yapısı içerisindeki operasyonların; Malzeme Yönetimi, Teknik, Temizlik, Yiyecek&İçecek, Güvenlik, Kart Merkezi, Muhaberat, Bahçe Bakım, Ulaşım, Otopark, Çevre Yönetimi, İSG, Etkinlik Yönetimi, Konferans Merkezi ve Gece İdari Amirliği’ni kapsamakta ve bu birimlerin süreçlerini yürütmektedir.

Kalite Koordinatörlüğü Kütüphane

Acıbadem Üniversitesi Kütüphanesi, üniversitenin eğitim ve öğretim faaliyetlerini, ders içeriklerini ve bilimsel araştırmalarını destekleyici her türlü bilgi kaynağını kullanıcılarına sağlar. Kütüphanenin basılı ve elektronik koleksiyonu üniversitenin akademik programlarını destekler niteliktedir ve yayınlar ağırlıklı olarak sağlık bilimlerinden oluşmaktadır.
Kütüphane internet sitesine ulaşmak için tıklayın.

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Koordinatörlüğü

Kurumsal İletişim

Acıbadem Üniversitesi Kurumsal İletişim, üniversitenin kurumsal iç ve dış iletişimini yöneten birimdir.


   0216 500 41 14
kurumsal.iletisim@acibadem.edu.tr​​​​​​

Tanıtım

Üniversite adaylarına, Acıbadem Üniversitesinin lisans ve ön lisans programlarının tanıtımını yapan, eğitim kurumları ile aktif,güçlü,etkili ilişkiler kuran bu ilişkileri geliştiren ve sürdüren birimdir.

Türkiye'nin her bölgesinde yaşayan üniversite adayları ile yüz yüze iletişim kurmak amacıyla gerçekleştirilen eğitim fuarlarına katılmak,Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsünü ziyaret etmek isteyen okulların gezi programını organize etmek,mesleki seminerler vasıtasıyla akademisyenler ile öğrencileri bir araya getirmek bu birimin görevleri arasındadır.

İlgili birim bu çalışmaların dışında,Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonrası üniversite adaylarının doğru tercih yapmalarınayönelik tanıtım ve tercih faaliyetlerini koordine eder. Yerleştirme sonuçlarının açıklanması sonrasında da gerekli veri analizlerini yaparak istatistiki raporları hazırlar.


   0 216 500 41 34/58/59
tanitim@acibadem.edu.tr
Mali İşler Daire Başkanlığı

Acıbadem Üniversitesi Mali İşler Daire Başkanlığı, muhasebe ve finans uygulamalarını VUK, TTK, Yüksek Öğretim Mevzuatı, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ve iç mevzuata uygun şekilde yapılmasını sağlar. Üniversite bünyesinde mali mevzuat, finansal, vergisel ve muhasebe bilgilerini yorumlar, kayıtlara alır, tedarikçilere ödemeler, burs ödemelerinin yapılması, öğrenim ücretlerinin tahsilatı, bütçe ve raporlama, fon gelir ve giderleri, proje muhasebesi, sigorta işlemleri Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.


   0216 500 44 45
mali.isler@acibadem.edu.tr​​​​​​
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Acıbadem Üniversitesi Öğrenci Daire Başkanlığı, üniversitenin akademik işleyişinde öğrenciler ve akademik kadro için gerekli olan tüm iş süreçlerinin planlaması ve takibinden sorumludur. Yürürlükte olan mevzuatların işlerliği, yeni mevzuatlar hakkında ilgili birimlerin bilgilendirilmesi, öğrencilerin ve akademik personel için gerekli ve ihtiyaç duyulan evrakların temini ve takibi de bu birimin görev ve sorumlulukları arasındadır.


   0216 500 40 17
ogrenci.isleri@acibadem.edu.tr​​​​​​
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Acıbadem Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı öğrencilerin, akademik donanımının yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerle kendini geliştiren bireyler olmalarını destekleyici imkanlar yaratan birimdir. Spor ve sanat etkinliklerinin gerçekleştirilmesine destek vermenin yanı sıra sağlık, barınma, psikolojik danışma hizmeti sunmak gibi konular da birimin faaliyet alanları arasındadır.


acu.sks@acibadem.edu.tr
Uluslararası İlişkiler ve Erasmus Ofisi

Küreselleşen dünyada bilimsel yeniliklerin yanı sıra kültürel etkileşimlerin insanların ve toplumların gelişiminde büyük önemi olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu bilinç doğrultusunda, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik programlarının yürütülmesi ve diğer gelişmiş ülkelerle öğretim üyesi ve öğrenci değişimlerinin yapılabilmesi amacıyla Acıbadem Üniversitesi Dış İlişkiler ve Erasmus Ofisi oluşturulmuş ve ofis, eğitim-öğretimin ilk yılında çalışmalarına başlamıştır. Öncelikli hedef, Avrupa Komisyonu Eğitim Programları’na katılmaktır. Bilindiği gibi Avrupa Komisyonu Eğitim programları “Hayat Boyu Öğrenme” adı altında küreselleşmenin ışığında “bilgi paylaşımı” amacıyla oluşturulmuş ve farklı kitlelere hitap etmesi açısından değişik isimlerle tanımlanmıştır. Bu programlardan birisi olan Erasmus programı, yüksek öğretim kurumları arasında ortak projeler üretilerek gerek öğrenci gerekse akademik personel değişimi yapılmasını amaçlamaktadır. Bu programa katılmak için alınması gerekli olan “Erasmus Üniversite Beyannamesi” 2009 yılında alınmıştır. Söz konusu beyanname çerçevesinde öğrenci ve akademik personel değişimleri yapılabilecektir. Özellikle sağlık sektöründe yetiştireceği profesyonellerin eğitimi ve/veya akademik projelerin yürütülebilmesi ve geliştirilebilmesi için Acıbadem Üniversitesi, dünyanın önde gelen üniversiteleriyle ikili anlaşmalar yapmaya devam etmektedir.

Erasmus+ hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.


   0216 500 44 00
intoffice@acibadem.edu.tr​​​​​​


BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İSTANBUL